Vi hjælper virksomheder med at styrke forretningen gennem grøn omstilling.

Vi afdækker konkrete og brugbare løsninger, som er kommercielt interessante og indeholder gode miljøpotentialer. Vi hjælper med at forankre tiltagene, så næste skridt starter på et højere niveau. Vi sikrer troværdig dokumentation.

Det hele er bundet op på vores vision om at bidrage til en mere bæredygtig samfundsudvikling.

YDELSER

Grønne forretningsmodeller
Bæredygtig udvikling af forretningen – ofte med et kig på værdikæden, cirkulær økonomi og FN’s Verdensmål

Læs mere

Affald og ressourceeffektivisering
Provice arbejder med analyser og organisering af indsamling, sortering og behandling af affald med henblik på øget ressourceeffektivisering.

Læs mere

Energieffektivisering og vedvarende energi

Provice har mange års erfaring med analyse af energibesparingspotentialer for SMV’er , detailhandel og boligselskaber.

Læs mere

Projektudvikling og finansiering

Har du en god idé? Provice har stor erfaring med at udarbejde succesfulde projektansøgninger til støtteprogrammer i Danmark, Norden og EU

Læs mere

Livscycklusanalyser, EPD'er og miljømærker
Dokumentation af produktets miljøegenskaber efter gældende standarder, fx ISO14040-serien om livscyklusanalyser, EN 15804 om miljøvaredeklaration for byggevarer (EPD) samt diverse kriterier for miljømærker

Læs mere

Miljøgodkendelser og lovgivning
Med 20 års erfaring i miljøgodkendelser og tilsyn har Provice omfattende indsigt i miljøregler, myndighedsbehandling, dokumentation, VVM screeninger.

Læs mere

CO2-beregninger og Product Carbon Footprint
Konkret beregning af virksomhedens, produktets eller ydelsens CO2-emission – ofte i form af en Excel-model, der let kan opdateres

Læs mere

Grønne indkøb
og miljømærkning
Provice har flere års erfaring med at bistå offentlige institutioner og private virksomheder med grønne indkøb.

Læs mere

Lean og procesforbedringer
Provice hjælper med LEAN på alle niveauer, fra konkrete procesoptimeringer til realisering af en LEAN kultur.

Læs mere

Certificeringer
Udvikling og opdatering af certificerede ledelsessystemer: ISO9001, ISO14001, FSC og Green Key.

Læs mere

Strategi, ledelse og forandringer
Provice hjælper med strategiprocessen, ledelsestræning og organisationsudvikling, gennem træningsforløb, workshops og individuel coaching.

Læs mere

REFERENCER

Provice løser bl. a.
opgaver for:

Bollerup Jensen
Capnova
CIBID
Clean
Combineering

Coop
Copenhagen Bio Engineering
COWI
Danish Wood Technologies
Dansk Retursystem
Den Gamle Gaard Feriecenter

Deloitte
Dewaster
Econet
Erhvervshus Hovedstaden

Energiklyngecenter Sjælland
Eskesen
Faurkilde

Finansministeriet
Gate 21
GH Form
GSC Anlæg
Genius Periodental
Herfølge Kleinsmedie
Holbæk Kommune
Hotel Falster
Junckers Industries
Kalundborg Brugsforening
Køge Kommune
Kommunernes Landsforening
Landbrugsstyrelsen
Lemvig Biogas
Lifecycle Design Cluster
Miljøstyrelsen

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Nordisk Ministerråd
Plastix
pK Chemicals
Primoreels
PostNord
Really
Region Sjælland
Salling Autogenbrug
Scansteel Production
Scandinavian Packaging
Schoeller Plast
Sidinge Gårdbutik
Symbiosecenteret
Tire-2-Oil
Tom’s Bageri
V-Biotek
Visblue
Velux

HVEM ER VI

Tomas Sander Poulsen
Direktør, cand. tech. soc.

T: 22 88 14 89   |   tsp@provice.dk

Tomas er direktør i Provice og har mange års konsulenterfaring med danske og internationale opgaver indenfor grønne forretningsmodeller, kompetenceudvikling, grøn fundraising og projektledelse. Ud over rådgivning af virksomheder arbejder Tomas med konsulentopgaver for Ministerier, Nordisk Råd og EU og kommuner. Han har også tidligere været ansat i Miljøstyrelsen.

Thomas Christian Løvholt
Partner, cand. tech. soc.

T: 93 95 31 11   |   tcl@provice.dk

Thomas er partner i Provice. Tidligere har Thomas været leder og konsulent i private virksomheder og offentlige organisationer inden for produktion, service og administration, herunder Novo Nordisk, COWI, DSB og Junckers Industrier. Kompetencerne spænder over strategi, ledelse, drift og udvikling – træning og uddannelse – projektledelse og forandringsledelse – GMP, kvalitet og Lean – samt Grøn Omstilling og Bæredygtighed.

Matias Lund Pedersen
Konsulent, cand. polyt.

T: 51 76 10 06   |   mlp@provice.dk

Matias er konsulent i Provice og uddannet fra Syddansk Universitet, hvor han har en kandidat i Bæredygtig Produktudvikling og Innovation. Matias har projekterfaring med bæredygtig innovation, Livscyklus analyser, Carbon Footprints, og Environmental Product Declarations.

Michelle Lindholm Meulengracht
Konsulent, miljøteknolog

T: 31 95 66 64   |   mlm@provice.dk

Michelle er konsulent i Provice. Hun er uddannet miljøteknolog og har tidligere arbejdet som sygeplejerske. Michelle har erfaring med grøn omstilling, bæredygtighed miljøledelse, affalds- og kemikaliehåndtering fra projekter i industrien samt handel & service.

Jonathan

Jonatan Hoffmann Bohr
Konsulent, Master of Science (MSc)

T: 51 28 24 60   |   jhb@provice.dk

Jonatan er konsulent i Provice og uddannet fra Ålborg Universitet, hvor han har en kandidat i Sustainable Design. Jonatan har projekterfaring med bæredygtig innovation, Livscyklus analyser, Carbon Footprints, og Environmental Product Declarations.

Simon Schor

Simon Winther Schor
Studentermedhjælp

Simon er vores studentermedhjælp og læser til kandidat på DTU