Provice er en mindre konsulentvirksomhed, som har mange års erfaring med at rådgive private virksomheder, kommuner, statslige institutioner samt danske og internationale organisationer. Provice kombinerer indsigt i kundernes virkelighed med stærke kompetencer indenfor grøn innovation og forretningsudvikling, affald og ressourceeffektivisering, klima og energi, grønne indkøb, projektudvikling til støtteprogrammer, miljøgodkendelser og miljø i industri.

Vores vision er at bidrage til en mere bæredygtig samfundsudvikling. Det gør vi ved at tilbyde sparring til udvikling af holdbare løsninger på konkrete miljøproblemstillinger. En bæredygtig omstilling kræver viden, nytænkning, samarbejde og vedholdenhed. Med lang erfaring, bredt netværk og de rette værktøjer udvikler vi professionelle analyser og løsninger tilpasset dine behov.

YDELSER

Miljøinnovation,
grøn omstilling og
forandringsledelse
Provice har en omfattende værktøjskasse til at hjælpe virksomheder til at udvikle deres kommercielle potentialer i en mere bæredygtig retning.

Læs mere

Affald og
ressourceeffektivisering
Provice arbejder med analyser og organisering af indsamling, sortering og behandling af affald med henblik på øget ressourceeffektivisering.

Læs mere

Energieffektivisering og
vedvarende energi
Provice har mange års erfaring med analyse af energibesparingspotentialer for SMV’er , detailhandel og boligselskaber.

Læs mere

Projektudvikling
og finansiering
Har du en god idé? Provice har megen erfaring med at udarbejde succesfulde projektansøgninger til støtteprogrammer i Danmark, Norden og EU.

Læs mere

Evaluering af projekter
Provice tilbyder projektevalueringer af et bredt spektrum af projekter.

Læs mere

Miljøvurderinger,
godkendelser og tilsyn
Med 20 års erfaring i miljøgodkendelser og tilsyn har Provice omfattende indsigt i miljøregler, myndighedsbehandling, dokumentation, VVM screeninger.

Læs mere

Klimaplaner
og klimaregnskaber
Vil du mindske klimabelastningen? Provice tilbyder at udarbejde klimaregnskaber, baselines, forslag til klimaforbedrende indsatser samt sparring.

Læs mere

Grønne indkøb
og miljømærkning
Provice har flere års erfaring med at bistå offentlige institutioner og private virksomheder med grønne indkøb.

Læs mere

REFERENCER

Provice løser bl. a.
opgaver for:

Capnova
CIBID
Clean
Coop
Copenhagen Bio Engineering
COWI
Danish Wood Technologies
Deloitte
Dewaster
Econet
Energiklyngecenter Sjælland
Finansministeriet
Gate 21

Genius Periodental
Herfølge Kleinsmedie
Holbæk Kommune
Kalundborg Brugsforening
Køge Kommune
Kommunernes Landsforening
Lemvig Biogas
Miljøstyrelsen
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Plastix
Really
Region Sjælland
Scansteel Production
Velux

HVEM ER VI

Tomas Sander Poulsen
Direktør, cand. tech. soc.

T: 22 88 14 89   |   tsp@provice.dk

Tomas er direktør i Provice og har mange års konsulenterfaring med danske og internationale opgaver indenfor miljø, kompetenceudvikling og projektledelse. Tomas har fra tidligere ansættelser arbejdet med mange typer projekter, bl.a. som seniorkonsulent i Energiklyngecenter Sjælland, projektchef og partner i PlanMiljø samt projektleder i COWI. Ud over rådgivning af virksomheder har Tomas løbende løst opgaver for bl.a. Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, regioner og kommuner samt EU og FN. Han har også tidligere været ansat i Miljøstyrelsen.

Emma Sander Poulsen
Studentermedhjælp, stud.soc.

esp@provice.dk

Emma er studentermedhjælp i Provice og beskæftiger sig med bl.a. kommunikationsopgaver, research og assistance ved projektafrapportering. Emma studerer International Studies på Roskilde Universitet og har især interesse for bæredygtig udvikling. Hun har desuden studeret globalisering og international udvikling et semester på Maastricht University og har skrevet projekter om bl.a. bæredygtighedspotentialet i deleøkonomi.

Stephanie Lim Saaby Nielsen
Studentermedhjælp, stud. BSc i Bæredygtigt Design

sn@provice.dk

Stephanie er studentermedhjælp og arbejder primært med LCA-analyser, beregninger i SimaPro og usikkerhedsvurderinger. Hun studerer Bæredygtigt Design (BSc) på Aalborg Universitet i København. Stephanie interesserer sig for designprocesser og hvordan disse kan bidrage til at sikre social og miljømæssig bæredygtighed. Gennem sit studie har hun især fokuseret på Participatory Design, de klassiske ingeniørvidenskaber, livscyklusvurderinger og miljømæssige problematikker.