Loading...
Om Provice 2019-06-26T13:49:58+00:00

Vores vision er at bidrage til en mere bæredygtig samfundsudvikling. Det gør vi ved at tilbyde sparring til udvikling af holdbare kommercielle og grønne løsninger på konkrete problemstillinger. En bæredygtig omstilling kræver viden, nytænkning, samarbejde og vedholdenhed. Med de rette værktøjer udvikler vi professionelle analyser og løsninger tilpasset dine behov.

Provice hjælper kunderne med at skabe stadig mere effektive og robuste arbejdsprocesser. Resultater skabes i processer – af mennesker. Provice tror på, at stærke organisationer er kendetegnet af motiverede, kompetente og indflydelsesrige medarbejdere, der forstår forretningens mål og processer. Provice rådgivning er kendetegnet herved. 

YDELSER

Miljøinnovation, cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller

Provice har en omfattende værktøjskasse til at hjælpe virksomheder til at udvikle deres kommercielle potentialer i en mere bæredygtig retning.

Læs mere

Affald og
ressourceeffektivisering
Provice arbejder med analyser og organisering af indsamling, sortering og behandling af affald med henblik på øget ressourceeffektivisering.

Læs mere

Energieffektivisering og
vedvarende energi
Provice har mange års erfaring med analyse af energibesparingspotentialer for SMV’er , detailhandel og boligselskaber.

Læs mere

Projektudvikling
og finansiering
Har du en god idé? Provice har megen erfaring med at udarbejde succesfulde projektansøgninger til støtteprogrammer i Danmark, Norden og EU.

Læs mere

Livscycklusanalyser

Livscycklusanalyser udføres som screening eller ISO standard

Læs mere

Miljøgodkendelser og tilsyn

Med 20 års erfaring i miljøgodkendelser og tilsyn har Provice omfattende indsigt i miljøregler, myndighedsbehandling, dokumentation, VVM screeninger.

Læs mere

Klimaplaner
og klimaregnskaber
Vil du mindske klimabelastningen? Provice tilbyder at udarbejde klimaregnskaber, baselines, forslag til klimaforbedrende indsatser samt sparring.

Læs mere

Grønne indkøb
og miljømærkning
Provice har flere års erfaring med at bistå offentlige institutioner og private virksomheder med grønne indkøb.

Læs mere

Procesforbedringer og Lean

Provice hjælper med at designe effektive processer tilpasset organisationens behov. Uanset om behovet er stabilitet, kvalitet, kosteffektivitet eller agilitet.

Læs mere

Forandringsledelse

De fleste ændringer bør ledsages af forandringsledelse med det mål, at alle involverede forstår og har lyst til ændringerne.

Læs mere

Ledelsesudvikling

Provice hjælper med ledelsestræning og organisationsudvikling, som træningsforløb, workshops og individuel coaching.

Læs mere

REFERENCER

Provice løser bl. a.
opgaver for:

Capnova
CIBID
Clean
Combineering

Coop
Copenhagen Bio Engineering
COWI
Danish Wood Technologies
Dansk Retursystem
Den Gamle Gaard Feriecenter

Deloitte
Dewaster
Econet
Erhvervshus Hovedstaden

Energiklyngecenter Sjælland
Eskesen
Faurkilde

Finansministeriet
Gate 21
GH Form
GSC Anlæg
Genius Periodental
Herfølge Kleinsmedie
Holbæk Kommune
Hotel Falster
Junckers Industries
Kalundborg Brugsforening
Køge Kommune
Kommunernes Landsforening
Landbrugsstyrelsen
Lemvig Biogas
Lifecycle Design Cluster
Miljøstyrelsen

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Nordisk Ministerråd
Plastix
pK Chemicals
Primoreels
PostNord
Really
Region Sjælland
Scansteel Production
Scandinavian Packaging
Schoeller Plast
Sidinge Gårdbutik
Symbiosecenteret
Tire-2-Oil
Tom’s Bageri
V-Biotek
Visblue
Velux

HVEM ER VI

Tomas Sander Poulsen
Direktør, cand. tech. soc.

T: 22 88 14 89   |   tsp@provice.dk

Tomas er direktør i Provice og har mange års konsulenterfaring med danske og internationale opgaver indenfor grønne forretningsmodeller, kompetenceudvikling, grøn fundraising og projektledelse. Ud over rådgivning af virksomheder arbejder Tomas med konsulentopgaver for Ministerier, Nordisk Råd og EU og kommuner. Han har også tidligere været ansat i Miljøstyrelsen.

Thomas Christian Løvholt
Partner, cand. tech. soc.

T: 93 95 31 11   |   tcl@provice.dk

Thomas er partner i Provice. Tidligere har Thomas været leder og konsulent i private virksomheder og offentlige organisationer inden for produktion, service og administration, herunder Novo Nordisk, COWI, DSB og Junckers Industrier. Kompetencerne spænder over strategi, ledelse, drift og udvikling – træning og uddannelse – projektledelse og forandringsledelse – GMP, kvalitet og Lean – samt Grøn Omstilling og Bæredygtighed.

Emma Sander Poulsen
Studentermedhjælp, stud.soc.

Emma er studentermedhjælp i Provice og beskæftiger sig med bl.a. kommunikationsopgaver, research og assistance ved projektafrapportering. Emma studerer International Studies på Roskilde Universitet og har især interesse for bæredygtig udvikling. Hun har desuden studeret globalisering og international udvikling et semester på Maastricht University og har skrevet projekter om bl.a. bæredygtighedspotentialet i deleøkonomi.